Een nieuw perspectief voor uw kandidaten

Salyn werkt samen met diverse instanties. Met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdige Schoolverlaters bijvoorbeeld, instanties die zich inzetten voor statushouders en de reclassering. Wij helpen hen cliënten weer aan het werk te krijgen en passende scholing te bieden. We enthousiasmeren kandidaten voor een technische opleiding of carrière, doordat we behoefte, mogelijkheden en toekomstperspectief samenbrengen.

Voor iedereen die denkt aan techniek

Salyn gaat met iedere individuele kandidaat in gesprek en biedt hem of haar met behulp van een breed netwerk weer perspectief. Zo dalen werkloosheidspercentages onder jongeren op regionaal en landelijk niveau. Bovendien blijft zo kennis behouden in regio’s met veel kennisuitstroom, doordat jongeren en werkzoekenden een beter beeld krijgen van de kansen binnen hun eigen regio.

Een nieuw perspectief voor uw kandidaten

Salyn werkt samen met diverse instanties. Met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdige Schoolverlaters bijvoorbeeld, instanties die zich inzetten voor statushouders en de reclassering. Wij helpen hen cliënten weer aan het werk te krijgen en passende scholing te bieden. We enthousiasmeren kandidaten voor een technische opleiding of carrière, doordat we behoefte, mogelijkheden en toekomstperspectief samenbrengen.

Voor iedereen die denkt aan techniek

Salyn gaat met iedere individuele kandidaat in gesprek en biedt hem of haar met behulp van een breed netwerk weer perspectief. Zo dalen werkloosheidspercentages onder jongeren op regionaal en landelijk niveau. Bovendien blijft zo kennis behouden in regio’s met veel kennisuitstroom, doordat jongeren en werkzoekenden een beter beeld krijgen van de kansen binnen hun eigen regio.

Meer informatie over Salyn?

Meer informatie over Salyn?

OVER

Salyn is de ontbrekende schakel die leerlingen, ouders, bedrijven en scholen in de technische sector optimaal met elkaar verbindt.

Het grote tekort aan jong technisch talent en technisch personeel over de volle breedte, onvoldoende instroom en hoge uitval tonen aan dat het beter kan en moet in onze maatschappij.

CONTACTGEGEVENS

info@salyn.nl
+ 316 12 17 97 05

Keizersgracht 16C
5611 GD Eindhoven

OVER

Salyn is de ontbrekende schakel die leerlingen, ouders, bedrijven en scholen in de technische sector optimaal met elkaar verbindt.

Het grote tekort aan jong technisch talent en technisch personeel over de volle breedte, onvoldoende instroom en hoge uitval tonen aan dat het beter kan en moet in onze maatschappij.

MENU

CONTACTGEGEVENS

info@salyn.nl
+ 316 45 62 46 66
Keizersgracht 16C
5611 GD Eindhoven