Salyn: innovatieve schakel tussen leerlingen en werkgevers in bouw en techniek

Het tekort aan nieuw talent in techniek en bouw dreigt enorm op te lopen. Technische beroepsopleidingen genoeg, maar kies maar eens de juiste. Leerlingen weten vaak niet goed wat een bepaalde opleiding inhoudt, wat ze ervan kunnen verwachten. Bovendien is de techniek zo breed dat veel beroepen onbekend zijn.

Het gevolg is dat nog altijd teveel leerlingen die voor een technische BBL-opleiding hebben gekozen, ergens onderweg afhaken. Het is niet wat ze ervan verwacht hadden of ze voelen zich op hun leerwerkplek niet op hun plaats. Jammer en in veel gevallen ook onnodig. Als je de leerling maar centraal stelt!

Salyn bemiddelt in passende leerwerkplekken voor iedereen die een technische BBL-opleiding wil volgen. Als studie-adviesbureau én detacheringsorganisatie én opleidingsbedrijf in één. En dat werkt!

Onze missie

Salyn vindt dat leren en werken in de techniek voor iedereen mogelijk moet zijn. Daarom willen wij iedereen die een baan in de techniek overweegt, een geschikte leerwerkplek kunnen aanbieden die aansluit bij hun competenties en ambities. Jongeren, maar ook volwassenen. Ze worden intensief door ons begeleid, vanaf de allereerste dag van hun loopbaan in de techniek.

Onze aanpak

De aanpak van Salyn is uniek. Die begint met een intensieve dialoog met iedere individuele leerling. We verdiepen ons oprecht in zijn of haar wensen en mogelijkheden en stemmen daar de studie- en beroepskeuze zo goed mogelijk op af.

We hebben uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt en jarenlange expertise op het gebied van loopbaanbegeleiding. Juist die combinatie maakt dat wij leerlingen, mbo-scholen én leerwerkbedrijven optimaal kunnen ondersteunen.

De initiatiefnemers van Salyn

Marcel Ruwers
Marcel is als oprichter en eigenaar verantwoordelijk voor het strategisch beleid van Salyn. Hij is tevens eigenaar van Impulse Executive Search & Consultancy, een succesvolle organisatie die adviseert en bemiddelt in de vervulling van diverse functies op tactisch en strategisch niveau. Door zijn jarenlange ervaring in werving en selectie heeft Marcel brede kennis en een omvangrijk netwerk opgebouwd. Ook binnen techniek en bouw. Mede in deze expertise schuilt de kracht van Salyn.

Frank Stienen
Frank heeft de afgelopen zeventien jaar als docent en mentor gewerkt op de vmbo-school van het Jan van Brabant college in Helmond. “De omgang met vooral de oudere leerlingen vind ik interessant. Het is heel dankbaar werk, maar inmiddels wil ik meer dan alleen lesgeven en begeleiden. Tijd dus voor een nieuwe uitdaging! Ik wil leerlingen graag helpen bij het maken van de juiste keuzes en ze in hun beginnende loopbaan begeleiden. Een soort van mentor maar dan op de werkvloer. BBL-leerlingen naar én op hun werkplek begeleiden binnen de techniek.”

 

De techniek is breder dan je denkt

Salyn is een studie-adviesbureau, detacheringsorganisatie en opleidingsbedrijf in één. Wij bemiddelen in passende leerwerkplekken voor iedereen die een technische BBL-opleiding wil volgen.

Er is een groot tekort aan nieuw talent in de techniek en bouw. Er zijn veel technische beroepsopleidingen, maar velen vinden het lastig om de juiste opleiding te kiezen. Ze weten soms niet goed wat ze van een bepaalde opleiding kunnen verwachten en bovendien is de techniek zo’n brede sector, dat veel beroepen onbekend zijn.

Helaas haken nog teveel leerlingen die voor een technische BBL-opleiding gekozen hebben, gedurende het traject af. De opleiding voldoet niet aan hun verwachtingen, of het leerwerkbedrijf en de leerling blijken geen match te zijn.

Onze missie

Wij willen alle potentiële techneuten een geschikte leerwerkplek kunnen aanbieden in het verlengde van hun competenties en ambities. Leerlingen worden intensief door ons begeleid, vanaf de start van hun loopbaan in de techniek. Wij vinden dat leren en werken in de techniek voor iedereen mogelijk moet zijn!

Unieke aanpak

Onze aanpak is uniek. We gaan daarbij altijd uit van de behoeften en mogelijkheden van de leerling. Daar wordt de studie- en beroepskeuze zo veel mogelijk op afgestemd. Met iedere leerling gaan wij intensief de dialoog aan.

Wij hebben uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt en jarenlange expertise op het gebied van loopbaanbegeleiding. Daardoor kunnen wij leerlingen, mbo-scholen én leer-werkbedrijven optimaal in dit proces faciliteren.

De initiatiefnemers van Salyn

Marcel Ruwers: als eigenaar en oprichter is hij verantwoordelijk voor het strategisch beleid van Salyn. Daarnaast is hij eigenaar van Impulse Executive Search & Consultancy. Impulse adviseert en bemiddelt in de vervulling van diverse functies op tactisch en strategisch niveau. Door zijn jarenlange ervaring in de werving en selectie heeft Marcel een omvangrijk netwerk opgebouwd. Hij beschikt over gedetailleerde en relevante kennis van vele markten, maar vooral de arbeidsmarkt.

 

Vragen over of aan Salyn?

Vragen over of aan Salyn?

OVER

Salyn is de ontbrekende schakel die leerlingen, ouders, bedrijven en scholen in de technische sector optimaal met elkaar verbindt.

Het grote tekort aan jong technisch talent en technisch personeel over de volle breedte, onvoldoende instroom en hoge uitval tonen aan dat het beter kan en moet in onze maatschappij.

CONTACTGEGEVENS

OVER

Salyn is de ontbrekende schakel die leerlingen, ouders, bedrijven en scholen in de technische sector optimaal met elkaar verbindt.

Het grote tekort aan jong technisch talent en technisch personeel over de volle breedte, onvoldoende instroom en hoge uitval tonen aan dat het beter kan en moet in onze maatschappij.

MENU

CONTACTGEGEVENS

info@salyn.nl
+ 316 45 62 46 66
Keizersgracht 16C
5611 GD Eindhoven