Subsidie Praktijkleren blijft tot 2023 geborgd

Salyn is samen met VNO-NCW en MKB-Nederland verheugd dat de subsidieregeling praktijkleren in elk geval tot 2023 gehandhaafd blijft. De Tweede Kamer heeft hierover gisteren, bij de begrotingsbehandeling van OCW, een motie aangenomen van de VVD. Eerder dit najaar al werd een voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling voor 2019 in de Kamer afgewend.

Tienduizenden leer-werkbanen op het spel

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de afgelopen periode samen met aangesloten branches intensief gelobbyd voor behoud van de subsidieregeling praktijkleren in het mbo. Het schrappen van of het korten op de regeling zou tienduizenden leer-werkbanen gaan kosten, en met name in het midden- en kleinbedrijf. Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student – gemiddeld €12.000 per jaar – het moeilijkst op te brengen. De subsidie van maximaal €2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door hiervoor getrainde praktijkbegeleiders, aldus de ondernemingsorganisaties.

Onnodige onzekerheid voor ondernemers

‘Elk jaar opnieuw moeten vrezen of de regeling ook het volgend jaar nog geldt, is niet fair richting ondernemers en zorgt voor onnodige zekerheid’, stellen de ondernemingsorganisaties. ‘Nu duidelijk is dat de regeling voor de komende jaren behouden blijft, kunnen ondernemers zonder zorgen studenten voor een langere periode aan hun bedrijf binden. Dat is goed voor de leerbedrijven, maar ook voor mbo-studenten en de arbeidsmarkt.’ Praktijkleren (BBL, vier dagen werken, een dag school, is een zeer succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt; zowel voor jongeren als voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen.

Subsidieregeling praktijkleren is tegemoetkoming

‘Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk’, zegt ook VVD-Kamerlid El Yassini. ‘Leren doe je immers het snelste en beste op de werkvloer zelf. Omdat werkgevers hier een enorme investering in doen, in geld en tijd, vindt de VVD het belangrijk om bedrijven hierin tegemoet te komen. De subsidieregeling praktijkleren is zo’n tegemoetkoming. Even leek deze regeling weg te vallen, maar dat was voor de VVD onacceptabel. Met dank aan ideeën uit het bedrijfsleven hebben wij ons kunnen inzetten voor het behoud van de regeling, en met succes.’

Bron VNO-NCW/ 07-11-2018