internationale campagne

Een tweede kans voor jongeren dankzij de technische sector

Met grote regelmaat voer ik gesprekken met jongeren – vsv-ers, studiekeuzetwijfelaars, bankzitters etc. – die op de een of andere manier aan de zijlijn staan en een tweede kans verdienen in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. Wist je dat alleen al in de regio Eindhoven we het hebben over duizenden jongeren in de leeftijd tussen de 18 en 25 jaar die in deze situatie zitten?

Natuurlijk zijn er diverse instanties die deze jongeren hulp bieden. Echter is over het algemeen de geboden hulp erg versnipperd en is iedere specialist vooral druk met zijn of haar eigen werkveld. Begrijpelijk, maar hierdoor is het voor hen erg lastig goed in kaart te brengen wat de kansen en mogelijkheden zijn. Niet voor een hele groep jongeren, laat staan voor ieder individu. En die individuele benadering brengt juist zicht op perspectief…

Toekomstperspectief voor ieder individu

Omdat wij de arbeidsmarkt van de technische sector goed kennen en hierin een breed netwerk hebben, hebben wij als Salyn zijnde dit overzicht wel. Wij opereren namelijk precies op het snijvlak van opleidingsbedrijven, studie-adviesbureaus en detacheringsorganisaties. Vanuit ons brede en waardevolle netwerk zoeken wij naar passende leerwerkplekken in de technische sector, coachen leerlingen voor een optimale toegevoegde waarde bij deze bedrijven en vormen de verbindende schakel tussen hen, scholen en instanties.

Omdat wij deze verbindende schakel vormen, kunnen wij vanuit het overkoepelende plaatje ook echt ieder individu toekomstperspectief te bieden. Juist ook omdat we de commerciële kant van het verhaal belichten en de technische bedrijven er vroegtijdig en intensief bij betrekken. Want in de technische sector hebben alle partijen een groot gezamenlijk belang; tekorten terugdringen

Schreeuwende tekorten technische sector, wat te doen?

Salyn is de ontbrekende schakel die leerlingen en hun ouders, bedrijven en scholen in de technische sector optimaal met elkaar verbindt. Daarbij gaat het ons juist ook om die jongeren die al aan de zijlijn staan of die daar dreigen te belanden. We voeren gesprekken met vroegtijdige schoolverlaters en studiekeuzetwijfelaars. Het draait bij ons juist niet om het snelle plaatsen of urgent ‘handjes-tekorten’ oplossen, zoals bij uitzendbureaus vaak het geval is. Dat zijn in onze ogen kortstondige oplossingen. Wij plaatsen juist de leerling zelf voorop en redeneren vanuit toekomstperspectief.

Duurzame oplossingen voor toekomstperspectief in de praktijk

We kunnen daarin ook echt het verschil maken, omdat we de gehele technische sector dus intensief betrekken. Is er behoefte aan coaching van leerlingen? Scholen hebben hiervoor vaak geen capaciteit, dus roepen ze ons erbij. We hebben namelijk samen het belang dat de leerling niet afhaakt. We helpen hen bij zelfontplooiing, waardoor ze zelfvertrouwen opbouwen en zich (weer) nuttig voelen.

Zo hadden we laatst een ‘bankzitter’ die (onterecht) herhaaldelijk geweigerd is bij pogingen om zich opnieuw in te schrijven voor een opleiding waar hij vroegtijdig uitgevallen was. Hij was niet op de hoogte van de regels, wij hebben hem geholpen en hij is nu bezig alsnog versnelt zijn diploma te halen. Samen met hem kijken we nu naar mogelijke vervolgopleidingen binnen de techniek en regelen alvast wat snuffelstages voor hem, zodat hij na het behalen van zijn diploma soepel kan doorstromen naar een hoger niveau.

En kiest een leerling niet voor techniek? Ook dan gaan we graag het gesprek aan in de breedte. Door verder te kijken dan dat wat voor de hand ligt. Wat ik wel leuk vind om te vermelden is dat er nu een jongen bij ons meeloopt als recruiter. Erg slimme jongen, maar geen diploma’s en komt dus zelf niet bij bedrijven binnen. Zo zijn we beiden geholpen.

Deze voorbeelden zijn gaaf om mee te mogen maken en geven me erg veel voldoening. Ik draag op deze manier echt mijn steentje bij aan het maken van verschil voor deze jongens. Ze doen weer mee, worden serieus genomen en hebben volop toekomstperspectief.

Dat willen we toch allemaal bereiken?  

Wil je meer weten over onze dienstverlening, aarzel niet om contact met me op te nemen.